Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh tổng hợp ectoines của một số chủng vi khuẩn ưa mặn phân lập tại Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ ba - 07/02/2023 00:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 517 In bài viết