Nghiên cứu đặc thù vỉa chứa và tối ưu khai thác các mỏ khí condensat tại bể Nam Côn Sơn

Cập nhật vào: Thứ năm - 26/12/2019 21:15 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2334 In bài viết