Nghiên cứu công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và đề xuất mô hình ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ tư - 14/09/2022 00:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 989 In bài viết