Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất đổi mới phương pháp luận và ứng dụng công nghệ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiệu quả, bền vững

Cập nhật vào: Thứ năm - 30/06/2022 12:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 671 In bài viết