Nghiên cứu chọn tạo giống lúa cực ngắn và ngắn ngày năng suất cao phù hợp với vùng sinh thái Nam Trung bộ

Cập nhật vào: Thứ năm - 17/09/2020 05:27 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

In bài viết