Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ hiệu năng cao silica mao quản trung bình SBA-15 từ thủy tinh lỏng Việt Nam để xử lý nước thải nhiễm phóng xạ

Cập nhật vào: Thứ sáu - 26/11/2021 04:24 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 825 In bài viết