Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm ứng dụng hệ thống đo và định vị từ trường trái đất dựa trên hiệu ứng Từ giảo - Áp điện và kỹ thuật GPS

Cập nhật vào: Thứ hai - 26/10/2020 00:29 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1440 In bài viết