Nghiên cứu chế tạo bộ kit real-time PCR phát hiện và định lượng một số đột biến gen ty thể phổ biến

Cập nhật vào: Thứ ba - 17/12/2019 20:41 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1155 In bài viết