Nghiên cứu áp dụng công nghệ chọn lọc bằng chỉ thị phân tử nhằm nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire

Cập nhật vào: Thứ hai - 27/07/2020 21:40 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 888 In bài viết