Nghiên cứu tác động của các hoạt động phát triển đến dòng chảy và môi trường sinh thái vùng hạ du sông Mã, đề xuất các giải pháp giảm thiểu các tác động bất lợi và đảm bảo an toàn hạ du

Cập nhật vào: Thứ tư - 18/08/2021 01:29 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 129 In bài viết