Hoàn thiện thiết kế và chế tạo các hệ thống thiết bị phục vụ cho xưởng chế biến sấy sắn băm quy mô công nghiệp sử dụng nhiên liệu đốt từ sinh khối

Cập nhật vào: Thứ sáu - 13/08/2021 14:07 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 985 In bài viết