Hoàn thiện quy trình nhân giống cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) và cây húng chanh Ấn Độ (Coleus forskohlii L.)

Cập nhật vào: Thứ tư - 27/10/2021 23:51 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 694 In bài viết