Hoàn thiện qui trình sản xuất vác xin vô hoạt nhũ dầu quy mô công nghiệp phòng chống bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm do các biến chủng mới gây ra tại Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ ba - 14/09/2021 03:40 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 793 In bài viết