Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm keo ure-formandehyt (UF) và ure-melamin-formandehyt (UMF) sử dụng trong sản xuất ván ép đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

Cập nhật vào: Thứ tư - 04/01/2023 12:15 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1150 In bài viết