Công nghệ tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận

Cập nhật vào: Thứ tư - 23/02/2022 09:32 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1039 In bài viết