Các tính chất electronic của các cấu trúc nano dựa trên graphene và các vật liệu hai chiều liên quan

Cập nhật vào: Thứ ba - 16/11/2021 09:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 507 In bài viết