Nghiên cứu và chế tạo thử nghiệm hệ thống thermal-oil (dầu nhiệt) kết hợp tận dụng sâu nhiệt khí xả, có công suất nhiệt và mức độ an toàn cao, dùng để hâm nhiên liệu và dầu hàng trên tàu chở dầu nhằm giảm chi phí khai thác

Nghiên cứu và chế tạo thử nghiệm hệ thống thermal-oil (dầu nhiệt) kết hợp tận dụng sâu nhiệt khí xả, có công suất nhiệt và mức độ an toàn cao, dùng để hâm nhiên liệu và dầu hàng trên tàu chở dầu nhằm giảm chi phí khai thác

Trong các tổn thất nhiệt của động cơ diesel thì tổn thất nhiệt khí xả có thành phần lớn nhất. Nhiệt lượng do khí xả mang ra khỏi động cơ chiếm khoảng...

1 2 3 ... 79 80 81  Trang sau