Nghiên cứu mối liên quan giữa hồi phục điện môi với tính áp điện của hệ vật liệu áp điện không chứa chì BCT và BZT-xBCT nhằm hiểu rõ bản chất vật lý của tính áp điện lớn thu được trên hệ vật liệu BZT-xBCT

Nghiên cứu mối liên quan giữa hồi phục điện môi với tính áp điện của hệ vật liệu áp điện không chứa chì BCT và BZT-xBCT nhằm hiểu rõ bản chất vật lý của tính áp điện lớn thu được trên hệ vật liệu BZT-xBCT

Nhằm hiểu rõ bản chất vật lý của tính áp điện lớn thu được trên hệ vật liệu BZT-xBCT, nhóm nghiên cứu do PGS. TS. Lê Văn Hồng, Viện Khoa Học Vật Liệu,...

Áo hỗ trợ làm mát cho nhân viên y tế

Áo hỗ trợ làm mát cho nhân viên y tế

Trước thực trạng nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ làm việc dưới nắng nóng trên 35 độ C nhiều giờ, mồ hôi vã ra như tắm nhưng cũng không dám thay đồ...

1 2 3 ... 33 34 35  Trang sau