Hội thảo xin ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư “Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Hội thảo xin ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư “Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Ngày 29/10/2021 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến xin ý kiến góp ý cho việc xây dựng Thông tư “Hướng...

  Trang trước  1 2 3 4 ... 25 26 27  Trang sau