Bộ Khoa học và Công nghệ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” cho ông Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ năm - 04/07/2019 10:18 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 828 In bài viết