Vắc xin ngừa bệnh lao (BCG) có thể làm chậm sự lây lan Covid-19 trong 30 ngày đầu tiên

Cập nhật vào: Thứ ba - 11/08/2020 12:13 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1503 In bài viết