Vi khuẩn sản xuất điện từ khí mê tan

Vi khuẩn sản xuất điện từ khí mê tan

Trong một nghiên cứu mới, các nhà vi sinh vật học tại trường Đại học Radboud, Hà Lan đã chứng minh khả năng thúc đẩy vi khuẩn tiêu thụ khí mêtan để...

  Trang trước  1 2 3 ... 5 6 7 ... 156 157 158  Trang sau