Dữ liệu lớn và Phân tích nâng cao

Dữ liệu lớn và Phân tích nâng cao

Dữ liệu lớn mô tả dữ liệu thể hiện những thách thức đáng kể về khối lượng, tốc độ, sự đa dạng, tính xác thực và hình ảnh hóa. Sự gia tăng kỹ thuật số...

Nghiên cứu về ung thư vú sau sinh

Nghiên cứu về ung thư vú sau sinh

Ung thư vú xuất hiện trong vòng 5 năm sau khi sinh có nhiều khả năng lây lan và gây tử vong. Một nghiên cứu mới cho thấy việc sinh con một mình trong...