Sản xuất nhiên liệu hydro từ nước biển

Sản xuất nhiên liệu hydro từ nước biển

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Stanford đã tạo ra nhiên liệu hydro bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời, điện cực và nước biển lấy ở vịnh San...

  Trang trước  1 2 3 ... 131 132 133 ... 140 141 142  Trang sau