Nghiên cứu đầu tiên sử dụng AI để tìm các chỉ số của cơn đau trong dữ liệu dấu hiệu sinh tồn của người bệnh

Cập nhật vào: Thứ hai - 22/03/2021 12:46 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1824 In bài viết