Khảo sát ảnh hưởng của đồng pha tạp In và Ga lên tính chất nhiệt điện của màng mỏng ZnO cho ứng dụng nhiệt điện

Cập nhật vào: Thứ tư - 27/05/2020 16:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1995 In bài viết