Đề xuất thước đo mới để định lượng sự khác biệt về di truyền giữa một cá nhân và quần thể huấn luyện

Cập nhật vào: Thứ sáu - 02/06/2023 00:09 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 468 In bài viết