Khoa học và công nghệ Trung Quốc: phát hiện ra loại protein quan trọng có khả năng chống lại sự xâm nhập của virus trong thực vật; lai tạo giống bông mới để giảm ô nhiễm; Robot thông minh phục vụ cho trạm thủy điện

Khoa học và công nghệ Trung Quốc: phát hiện ra loại protein quan trọng có khả năng chống lại sự xâm nhập của virus trong thực vật; lai tạo giống bông mới để giảm ô nhiễm; Robot thông minh phục vụ cho trạm thủy điện

Robot thông minh phục vụ cho trạm thủy điện: Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một robot thông minh để hỗ trợ phát hiện các sự cố của hệ...

1 2 3 ... 102 103 104  Trang sau