Đầu tư đấu thầu mua sắm công Năm 2017

Ngày đăng : Thứ tư - 15/01/2020 14:15 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Tên gói thầu

Thời gian bắt đầu bán

Thời gian kết thúc bán

Giá gói thầu (VNĐ)

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nội dung chính của gói thầu

Xây dựng phần mềm nội bộ Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

13/12/2017

23/12/2017

2.272.319.000

6 tháng

Xây dựng phần mềm nội bộ Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu World eBook Library

04/11/2017

13/11/2017

400.000.000

45 ngày

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu World eBook Library

Bản quyền cập nhật, nâng cấp các trang thiết bị và phần mềm thuộc hệ thống bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho VNNOC

31/07/2017

08/08/2017

275.000.000

12 tháng

Bản quyền cập nhật, nâng cấp các trang thiết bị và phần mềm thuộc hệ thống bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho VNNOC

Nâng cấp phần mềm thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến

21/06/2017

28/06/2017

450.000.000

6 tháng

Nâng cấp phần mềm thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến

Phần mềm nâng cấp hế thống hỗ trợ thông tin khoa học và công nghệ

20/06/2017

30/06/2017

2.647.636.000

4 tháng

Phần mềm nâng cấp hế thống hỗ trợ thông tin khoa học và công nghệ" năm 2017 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu InnovationQ Plus

12/06/2017

27/06/2017

800.000.000

06 tháng

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu InnovationQ Plus

Mua quyền truy cập các cơ sở dữ liệu: Web of Science; Thomson Innovation Analyst; InCites

12/06/2017

27/06/2017

4.200.000.000

06 tháng

Mua quyền truy cập các cơ sở dữ liệu: Web of Science; Thomson Innovation Analyst; InCites

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus

12/06/2017

02/07/2017

30.000.000.000

12 tháng

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus

In tài liệu khoa học và công nghệ năm 2017

28/04/2017

12/05/2017

485.000.000

Từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2017

Thiết kế, chế bản, in tài liệu khoa học và công nghệ phục vụ cho công tác của Cục

Cung cấp tạp chí xuất bản tại Việt Nam

14/02/2017

21/02/2017

350.000.000

11 tháng

Cung cấp tạp chí xuất bản tại Việt Nam

Cung cấp sách nước ngoài in trên giấy

14/02/2017

22/02/2017

421.000.000

11 tháng

Cung cấp sách nước ngoài in trên giấy

Cung cấp tạp chí nước ngoài in trên giấy

14/02/2017

22/02/2017

360.000.000

11 tháng

Cung cấp tạp chí nước ngoài in trên giấy

Cung cấp cơ sở dữ liệu ACS

14/02/2017

25/12/2017

1.050.000.000

11 tháng

Cung cấp cơ sở dữ liệu ACS

Cung cấp cơ sở dữ liệu tạp chí và sách Springer

14/02/2017

25/12/2017

4.250.000.000

11 tháng

Cung cấp cơ sở dữ liệu tạp chí và sách Springer

Cung cấp cơ sở dữ liệu IEEE Xplore (gói ASPP)

14/02/2017

25/02/2017

2.300.000.000

11 tháng

Cung cấp CSDL IEEE Xplore (gói ASPP)

Cung cấp cơ sở dữ liệu Proquest Central

14/02/2017

25/02/2017

1.170.000.000

11 tháng

Cung cấp CSDL Proquest Central

Nâng cấp phần mềm thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến

13/01/2017

20/01/2017

450.000.000

12 tháng

Nâng cấp phần mềm thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến năm 2016 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

 
Số lượt truy cập
1.418.881.141