Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc nhiệm vụ “Duy trì và phát triển mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN)” năm 2021 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Cập nhật vào : Thứ sáu - 30/07/2021 16:50 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn