Công khai minh bạch năm 2023

Ngày đăng : Thứ hai - 30/01/2023 22:47 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

1. Công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Lần 1)

Tải file đính kèm tại đây

2. Công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Lần 2)

Tải file đính kèm tại đây

3. Công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Lần 3)

Tải file đính kèm tại đây

4. Công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Lần 4)

Tải file đính kèm tại đây

5. Thông báo tuyển chọn cá nhân tham gia Ban quản lý dự án "Sửa chữa các Tòa nhà làm việc của đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia"

Để quản lý và triển khai Dự án bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả, Cục Thông tin khoa học và công nghê quốc gia dự kiến thành lập Ban quản lý dự án đối với nhiệm vụ nêu trên và trân trọng kính mới các cá nhân có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia Ban Quản lý Dự án. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và các điều kiện làm việc cụ thể như sau:

* Số lượng cần yêu tuyển: 02 người.

* Yêu cầu về kinh nghiệm:

- Có tối thiểu 05 năm hành nghề hoạt động xây dựng

- Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

* Yêu cầu về kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm hành nghề hoạt động xây dựng.

* Hình thức tham gia Ban Quản lý: Ký hợp đồng làm việc toàn thời gian.

* Thời gian làm việc: Từ tháng 8/2023 đến khi Dự án kết thúc (Dự kiến đến 31/12/2023)

* Địa điểm làm việc: Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Số 24-26 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

* Mức lương: Theo thỏa thuận

   File chi tiết đính kèm