Lãnh đạo cục

BAN LÃNH ĐẠO CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

CỤC TRƯỞNG


 
TS. TRẦN ĐẮC HIẾN
Tel: 024.39341405
Email: trandachien@vista.gov.vn
 


PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Ths. ĐÀO MẠNH THẮNG
Tel: 024.38262724
Email: 
daothang@vista.gov.vn
 Ths. VŨ ANH TUẤN
Tel: 024.38266739
Email: 
vuanhtuan@vista.gov.vn