Logo_header
Điểm sách

Socioeconomics of Agriculture
Thumbnail
Nhan đề chính: Socioeconomics of Agriculture
Nhan đề dịch: Kinh tế xã hội nông nghiệp
Tên tác giả: Stefan Mann
Nhà xuất bản: Springer
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 890 trang
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
eISBN: 978-3-319-74141-3
Springerlink  
  Lời giới thiệu: Cuốn sách này lần đầu tiên áp dụng các khái niệm kinh tế xã hội mới nổi để phân tích một ngành kinh tế, cụ thể là nông nghiệp. Nó xem xét các lựa chọn hợp lý của tất cả các tác nhân trong hệ thống (giống như các nhà kinh tế nông nghiệp làm) và các sở thích và ràng buộc văn hóa của họ (giống như các nhà xã hội học nông thôn làm). Các khái niệm kinh tế xã hội sau đó được sử dụng để cấu trúc các vấn đề nông nghiệp liên quan đến ba cơ chế quản trị (phân cấp, thị trường và hợp tác), và các hệ thống nông nghiệp khác nhau được trình bày và so sánh. Cuốn sách sẽ được các nhà khoa học xã hội quan tâm với nhiều.
  Từ khóa: Nông nghiệp. Kinh tế. Xã hội. Nghiên cứu.
Cấu trúc của cuốn sách gồm các mục sau:
Cuốn sách này tốt cho cái gì?
Phân cấp nông nghiệp
Chợ nông sản
Hợp tác nông nghiệp
Hệ thống nông nghiệp


Người xử lý: Bo sung
    Tải về máy

Handbook of Mathematical Geosciences: Fifty Years of IAMG
Thumbnail
Nhan đề chính: Handbook of Mathematical Geosciences: Fifty Years of IAMG
Nhan đề dịch: Sổ tay khoa học địa chất toán học: Năm mươi năm của IAMG
Tên tác giả: B.S. Daya Sagar
Nhà xuất bản: Springer
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 890 trang
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
eISBN: 978-3-319-78999-6
Springerlink  
  Lời giới thiệu: Cuốn cẩm nang này được xuất bản tại lễ kỷ niệm 50 năm của IAMG, giới thiệu một tập hợp các đóng góp nghiên cứu đột phá được mời bởi các nhà địa chất học từng đoạt giải thưởng, những người có công cụ trong việc định hình IAMG. Nó bao gồm 45 chương được phân loại thành năm phần (i) lý thuyết, (ii) ứng dụng chung, (iii) thăm dò và ước tính tài nguyên, (iv) đánh giá và (v) hồi tưởng về các chủ đề liên quan như địa lý toán học, hình thái toán học, địa lý học, fractals và multifractals, thống kê không gian, địa lý đa điểm, phân tích dữ liệu thành phần, tin học, tính toán địa lý, phương pháp số và lý thuyết hỗn loạn trong khoa học địa chất.
  Từ khóa: Địa chất. Cẩm nang. Sổ tay.
Cấu trúc của cuốn sách gồm các mục sau:
Học thuyết
Một bình luận thống kê về phân tích triển vọng khoáng sản
Kiểm tra tính độc lập có điều kiện chung của các biến ngẫu nhiên phân loại với phép thử tỷ lệ khả năng đăng nhập tiêu chuẩn
Mô hình hóa dữ liệu thành phần. Phương pháp tiếp cận không gian mẫu
Tính chất của tổng biến ngẫu nhiên địa chất
Một phân tích thống kê của Jacobian trong việc thu hồi dữ liệu vệ tinh
Tất cả các hiện thực mọi lúc
Hệ số nhị phân Redux
Theo dõi mô phỏng Plurigaussian
Khoa học địa chất toán học: Phân tích điểm kỳ dị cục bộ của các quá trình trái đất phi tuyến và các sự kiện địa lý cực đoan
Ứng dụng chung
Các đặc tính điện trong đặc tính hồ chứa
Phép ngoại suy bờ biển
Giới thiệu về Phân tích tạm thời dữ liệu viễn thám vệ tinh cho các nhà địa lý học
Khủng hoảng nước uống Flint: Nỗ lực đầu tiên để mô hình hóa về mặt địa lý sự phân bố không gian theo thời gian
Ánh xạ tham số thống kê cho các ứng dụng khoa học địa lý
……………………………………………………………………………


Người xử lý: Bo sung
    Tải về máy

VR Technologies in Cultural Heritage: First International Conference, VRTCH 2018, Brasov, Romania, May 29–30, 2018, Revised Selected Papers
Thumbnail

Nhan đề chính: VR Technologies in Cultural Heritage: First International Conference, VRTCH 2018, Brasov, Romania, May 29–30, 2018, Revised Selected Papers

Nhan đề dịch: Công nghệ VR trong Di sản văn hóa: Hội nghị quốc tế lần thứ nhất, VRTCH 2018, Brasov, Romania, ngày 29-30/5/2018, Các bài viết chọn lọc

Tên tác giả: Mihai Duguleană

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 289 trang

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

eISBN: 978-3-030-05819-7

Springerlink  

  Lời giới thiệu: Cuốn sách tập hợp các bài viết chọn lọc của Hội nghị quốc tế đầu tiên về công nghệ VR trong di sản văn hóa, VRTCH 2018, được tổ chức tại Brasov, Romania vào tháng 5 năm 2018. 13 bài báo đầy đủ sửa đổi cùng với 5 bài báo ngắn được trình bày đã được xem xét cẩn thận và lựa chọn từ 21 bài nộp. Các bài viết của tập này được tổ chức trong các phần chủ đề về thu thập và mô hình hóa dữ liệu, phương pháp / âm thanh trực quan, cảm biến và cơ cấu chấp hành, quản lý dữ liệu, phục hồi và số hóa, du lịch văn hóa.

  Từ khóa: Di sản văn hóa. Công nghệ VR. Ứng dụng. Tài liệu hội nghị.

Cấu trúc của cuốn sách gồm các mục sau:

Thu thập dữ liệu và mô hình hóa

Ứng dụng của phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR) để nghiên cứu các tạo tác di sản văn hóa

Kỹ thuật quét kỹ thuật số và không phá hủy để phục hồi kích thước và phục hồi hiệu suất cấu trúc của Stuccoes truyền thống

Đề xuất cho một hệ thống tìm kiếm biểu mẫu tự động để giảm hình thái xác thực của Siirt Cas House

Hướng tới bảo tồn các nhà thờ kiên cố Transylvanian trong thực tế ảo

Đánh giá việc sử dụng các thiết bị di động để tái thiết 3D các hiện vật di sản văn hóa

Hướng tới mô hình hóa sự hài lòng của người dùng tiểu thuyết cho Bảo tàng Tham quan Hệ thống giới thiệu

Phương pháp trực quan / Âm thanh

DinofelisAR: Quan điểm của người dùng về một ứng dụng AR di động trong di sản văn hóa

Khám phá di sản văn hóa bằng cách sử dụng thực tế tăng cường thông qua dự án Tango Tango và ARCore của Google

Cảm biến và thiết bị truyền động

Từ khám phá bản sao ảo đến hòa nhập văn hóa thông qua các cử chỉ tự nhiên

Tương tác tự nhiên trong thực tế ảo cho di sản văn hóa

Quản lý dữ liệu

Tự động tạo một thư viện ảo / Augmented dựa trên các truy vấn do người dùng xác định trên các kho lưu trữ công cộng trực tuyến

Tích hợp dữ liệu số, tham quan ảo và tích hợp mô hình 3D bằng cách sử dụng nền tảng nguồn mở

Phương pháp điều khiển phù hợp cho triển lãm ảo trên thiết bị di động

Khám phá di sản văn hóa châu Âu bằng cách sử dụng các tác nhân đàm thoại

Phục hồi và Số hóa

Tôi đã đến Mỹ để xem những bức tranh cổ xưa của Ý. Vấn đề của việc tái bối cảnh hóa các tác phẩm nghệ thuật được đưa lên từ các thiết lập ban đầu của chúng

Phục hồi tranh phi vật lý trong thực tế được cải thiện

Du lịch văn hóa

Cải thiện phổ biến và bản địa hóa di sản văn hóa thông qua các bản đồ đa phương tiện - Trường hợp của đảo Lipari

Trợ lý ảo cho miền di sản văn hóaNgười xử lý: Bo sung
    Tải về máy

Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery
Thumbnail
Nhan đề chính: Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery
Nhan đề dịch: Mua phiếu ở Indonesia: Cơ chế hối lộ bầu cử
Tên tác giả: Burhanuddin Muhtadi
Nhà xuất bản: Springer
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 318 trang
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
eISBN: 978-981-13-6779-3
Springerlink  
  Lời giới thiệu: Cuốn sách này nghiên cứu ảnh hưởng của việc mua phiếu bầu và trách nhiệm giải trình của các tổ chức dân chủ ở các quốc gia dân chủ mới như Indonesia. Như vậy, cuốn sách trình bày một nghiên cứu trên phạm vi rộng về động lực của việc mua phiếu bầu ở Indonesia, một nước có nền dân chủ còn non trẻ, khám phá bản chất, mức độ, các yếu tố quyết định, xác định mục tiêu và hiệu quả của hoạt động này. Nó giải quyết những vấn đề trong bối cảnh các nghiên cứu so sánh về việc mua phiếu bầu, lập luận rằng mặc dù những người trung thành với đảng được nhắm mục tiêu một cách không tương xứng vào các nỗ lực mua phiếu bầu, nhưng trong tổng số lượng người trung thành với đảng ở Indonesia đã bỏ phiếu nhiều hơn. Nó cũng chứng minh rằng hiệu quả của việc mua phiếu theo lựa chọn nằm trong phạm vi 10 phần trăm, đủ để nhiều ứng cử viên đảm bảo chỗ ngồi và do đó giải thích lý do tại sao họ vẫn tham gia mua phiếu mặc dù mức độ rò rỉ cao.
  Từ khóa: Bầu cử. Phiếu bầu. Hối lộ. Chính trị. Indonesia.
Cấu trúc của cuốn sách gồm các mục sau:
Giới thiệu
Tỷ lệ mua phiếu bầu ở Indonesia: Xây dựng một chỉ số
Các yếu tố quyết định mua phiếu bầu: Hồ sơ bầu chọn điển hình
Các ứng cử viên nhắm mục tiêu trung thành hoặc cử tri? Vượt lên trên cốt lõi - Cuộc tranh luận về người bỏ phiếu
Cách nhắm mục tiêu đi lạc lối: Giải thích khoảng cách giữa ý định và kết quả
Bầu chọn môi giới, mạng cá nhân và mất đại lý
Việc bỏ phiếu có ảnh hưởng đến hành vi bỏ phiếu? Đuổi theo lợi nhuận và tù nhân Dilemma
Phần kết luận


Người xử lý: Bo sung
    Tải về máy

Vessel Health and Preservation: The Right Approach for Vascular Access
Thumbnail
Nhan đề chính: Vessel Health and Preservation: The Right Approach for Vascular Access
Nhan đề dịch: Sức khỏe và bảo vệ mạch máu: Cách tiếp cận đúng đắn để nghiên cứu mạch máu
Tên tác giả: Nancy L. Moureau
Nhà xuất bản: Springer
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 303 trang
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
eISBN: 978-3-030-03149-7
Springerlink  
  Lời giới thiệu: Cuốn sách cung cấp thông tin cập nhật và sửa đổi về sức khỏe và bảo vệ mạch máu (VHP), một khái niệm được xuất hiện lần đầu vào năm 2008 và JVA vào năm 2012, đã nhận được rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là ở Mỹ, Anh và Châu Úc.
Cuốn sách trình bày một mô hình và một cách suy nghĩ mới áp dụng cho việc tiếp cận mạch máu và điều trị tiêm tĩnh mạch, và cho thấy cách thiết lập và duy trì lộ trình tiếp cận với mạch máu là cần thiết cho bệnh nhân trong chăm sóc cấp tính hiện nay. Cho đến nay, ít ai nghĩ đến một quy trình có chủ ý để hướng dẫn lựa chọn và quản lý các thiết bị truy cập mạch máu (VAD) và theo các hành động mặc định dựa trên quản lý khủng hoảng khi VAD được chọn nhanh không thành công. Cuốn sách mô tả chi tiết cách VHP thiết lập cho từng bước trải nghiệm của bệnh nhân, hướng dẫn, cải thiện và loại bỏ rủi ro khi có thể. Bằng chứng thực tế là giảm phân mảnh, thiết lập lộ trình và giảng dạy quy trình cho tất cả các bên liên quan giúp giảm các biến chứng khi điều trị bằng đường tĩnh mạch, cải thiện hiệu quả và giảm chi phí. Vì vậy, cuốn sách này rất hữu ích với các y tá, bác sĩ và các chuyên gia y tế.
  Từ khóa: Mạch máu. Bảo vệ. Y học.
Cấu trúc của cuốn sách gồm các mục sau:
Sức khỏe và bảo vệ mạch máu (VHP)
Mô hình VHP
Đánh giá đúng và lựa chọn tĩnh mạch
Lựa chọn thiết bị
Giáo dục đúng
Đào tạo và giáo dục
Các nhóm truy cập mạch máu chuyên biệt
Chèn đúng
Chèn
Vị trí mạch
Tránh các biến chứng trong khi chèn
Quyền mua sắm, mặc quần áo và quản lý
Phòng chống nhiễm trùng
Chèn phòng ngừa nhiễm trùng liên quan với các thiết bị truy cập mạch máu
Vô trùng phải với ANTT® để phòng ngừa nhiễm trùng
CLABSI: Định nghĩa và chẩn đoán
Sức khỏe và Bảo vệ mạch máu ở bệnh nhi
Các giai đoạn phát triển và điều kiện lâm sàng để tiếp cận mạch máu trong nhi khoa
Đánh giá và lựa chọn thiết bị phù hợp trong khoa nhi
Công nghệ và lựa chọn địa điểm nhi khoa
Quản lý sau chèn phải trong nhi khoa
Quản lý đúng
Đánh giá chức năng ống thông, tuân thủ mặc quần áo và sự cần thiết của thiết bị
Khử trùng Hub phải
Quản lý đúng và xả
Đánh giá đúng
Đánh giá chương trình VHP
Giáo dục và đánh giá nhân viên cho sức khỏe và bảo vệ mạch máu
Đánh giá đúng các sản phẩm và các biện pháp tuân thủ


Người xử lý: Bo sung
    Tải về máy

< Trang trước  1 / 436  Tiếp theo >