Logo_header
Tổng luận Khoa học - Công nghệ - Kinh tế

Năm 2019 

Số 1: Các chính sách thúc đẩy chuỗi giá trị toàn cầu
Số 2: Dự báo kinh tế thế giới 2019 - 2020 và đóng góp của các ngành công nghiệp thâm dụng tri thức và công nghệ vào GDP
Số 3: Các chính sách đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số
 
Số 4: Nông nghiệp 4.0 - Dự báo các công nghệ nông nghiệp trong tương lai
Số 5: Xã hội hóa nghiên cứu khoa học và công nghệ: Kinh nghiệm của Châu Âu
Số 6: Giải pháp chính sách phát triển nền kinh tế số
Số 7: Chính sách phát triển nông nghiệp bền vững của một số quốc gia và một số khuyến nghị cho Việt Nam trong bối cảnh mới
Số 8: Hiện thực hóa nền kinh tế sinh học tuần hoàn
Số 9: Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2019 và một số khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam
Số 10: Tổng quan chính sách đổi mới sáng tạo kỹ thuật số
 
Số 11: Công nghiệp chế tạo trong cách mạng 4.0
Số 12: Quản lý chất thải rắn


Năm 2018

 
Năm 2017

Số 1: Khoa học và công nghệ trong nên kinh tế và dự báo kinh tế thế giới năm 2017
Số 2: Các công nghệ định hình ngành nông nghiệp công nghệ cao trong tương lai
Số 3: Nông nghiệp công nghệ cao: Xu thế tất yếu của nông nghiệp Việt Nam
Số 4: Các xu hướng lớn toàn cầu tác động đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Số 5: Internet vạn vật: Hiện tại và tương lai
Số 6: Xu hướng chính sách và tương lai của các hệ thống khoa học
Số 7: In 3D: Hiện tại và tương lai
Số 8: Sinh học tổng hợp
Số 9: Đảm bảo an ninh lương thực và quản lý rủi ro của các nước ASEAN
Số 10: Phát triển đô thị xanh ở Đông Nam Á
Số 11: Thương mại điện tử với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 
Số 12: Nhật Bản hướng tới xã hội siêu thông minh

Năm 2016

Số 2. Xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long: Nguyên nhân, tác động và các giải pháp ứng phó
Số 3. Hợp tác công - tư phục vụ đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp
Số 4. Tương lai của năng suất
Số 5. Singapo phát triển nền kinh tế đổi mới sáng tạo
Số 6. Chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo xanh của một số quốc gia
Số 7. Mô hình nền kinh tế sáng tạo của Hàn Quốc
Số 8. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 
Số 9: Mô hình phát triển nông thôn mới trong thế kỷ 21 - Công cụ cho các nước đang phát triển
Số 10: Triển vọng kinh tế biển toàn cầu đến năm 2030
Số 11: Chuẩn bị cho tương lai của trí tuệ nhân tạo
Số 12: Nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo

Năm 2015
 

 


Số 1. Khoa học và Công nghệ trong nền kinh tế và dự báo kinh tế thế giới 2015
Số 2. Dữ liệu lớn và xu hướng đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu
Số 3. Công nghệ khai thác dầu đá phiến
Số 4. Chỉ số đổi mới toàn cầu 2014: Nhân tố con người trong đổi mới
Số 5. Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam
Số 6. Thuốc trừ sâu sinh học hướng tới nền nông nghiệp bền vững
Số 7. Quản lý tổng hợp tài nguyên nước - Tình hình quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam
Số 8. Chính sách khoa học và công nghệ Hàn Quốc
Số 9. Xu thế chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Số 10. Chính sách nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Pháp
Số 11. Khai thác khoáng sản bền vững từ kinh nghiệm của Ôxtrâylia
Số 12. Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp: Vai trò của chính sách chính phủ


Năm 2014

Số 1. Thế giới 2014: triển vọng kinh tế và đầu tư cho nghiên cứu và phát triển.
Số 2. Bẫy thu nhập trung bình: nguy cơ và thách thức đối với các nền kinh tế thu nhập trung bình châu Á.
Số 3. Chuyển giao tri thức và thương mại hóa kết quả nghiên cứu công: các xu hướng và chính sách mới.
Số 4. Công nghệ sinh học thực phẩm hiện đại: lợi ích và nguy cơ rủi ro tiềm tàng.
Số 5. Thúc đẩy nghiên cứu xuất sắc: hình thức tài trợ đặc biệt.
Số 6. Quy hoạch không gian biển - công cụ quản lý mới trong khai thác, sử dụng biển và vùng bờ biển.
Số 7.Công nghệ năng lượng đại dương: Hiện trạng và xu thế phát triển.
Số 8.Đánh giá năng lực cạnh tranh của các quốc gia bằng chỉ số hiệu suất công nghiệp cạnh tranh của UNIDO.
Số 9. Mạng lưới và thị trường tri thức.
Số 10. Tổng quan về ứng dụng công nghệ hạt nhân trong các lĩnh vực năng lượng, y tế, nông nghiệp và bảo vệ môi trường.
Số 11. Tái chế chất thải nhựa: Tiềm năng và thách thức.
Số 12. Hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới của các doanh nghiệp hàng đầu thế giới. 


Năm 2013

Số 1. Triển vọng kinh tế và đầu tư cho nghiên cứu và phát triển.
Số 2. Chiến lược phát triển nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu trong thế kỷ 21
Số 3. Bài học kinh nghiệm về chiến lược tăng trưởng từ các quốc gia SIFIRE: Singapore, Phần Lan, Ireland.
Số 4. Chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở một số nước thành viên APEC
Số 5. Thúc đẩy phát triển KH&CN thông qua các mô hình hợp tác công - tư : bài học kinh nghiệm từ Hoa Kỳ.
Số 6. Định hướng nghiên cứu công nghệ Nano đến năm 2020 nhằm giải quyết các nhu cầu xã hội
Số 7. Chính sách phát triển và sử dụng đội ngũ trí thức: bài học kinh nghiệm từ một số nước trên thế giới.
Số 8. Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tri thức: bài học kinh nghiệm từ một số nước trên thế giới
Số 9.  Thành tựu phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Israel - Một số giải pháp rút ra cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Số 10. Hoạt động chuyển giao công nghệ ở Hoa Kỳ.
Số 11. Tổng quan hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu vực Đông Nam Á
Số 12. Khuôn khổ chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh cacbon thấp ở các nước đang phát triển châu Á.


Năm 2012


Số 1. Thế giới 2012: Triển vọng kinh tế và đầu tư cho nghiên cứu và phát triển
Số 2. Xu thế cải cách thị trường điện tại các nước đang phát triển
Số 3. Các xu hướng mới trong phát triển, hợp tác KH&CN toàn cầu
Số 4. Những định hướng mới trong chương trình hiện đại hóa khoa học và công nghệ của Trung Quốc
Số 5. Phát triển khoa học và công nghệ biển của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới
Số 6. Xây dựng trường đại học đẳng cấp thế giới - Kinh nghiệm thế giới và các đề xuất cho Việt Nam
Số 7. Tổng quan chính sách đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2012
Số 8. Quản lý sở hữu trí tuệ trong các tổ chức nghiên cứu công
Số 9.  Chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp
Số 10. Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2012-2013 của Diễn đàn kinh tế thế giới
Số 11. Những xu hướng KH&CN thông tin trong nửa đầu thế kỷ 21
Số 12. Những xu hướng chính về khoa học và công nghệ toàn cầu trong năm 2012


Năm 2011


Số 6. Biến đổi khí hậu toàn cầu, nguyên nhân, hiện trạng và chính sách công nghệ quốc gia liên quan 
Số 7. Xu thế công nghệ kết nối và các phương án chính sách cho một xã hội kết nối internet rộng khắp
Số 8. Mua sắm công - công cụ chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo
Số 9. Xu thế chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Số 10. Năng suất yếu tố tổng hợp - tình hình và tỷ trọng đóng góp của nó vào tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
Số 11. Tiềm năng ứng dụng công nghệ Nano trong các chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu 
Số 12. Vai trò của các tổ chức nghiên cứu công trong hệ thống đổi mới quốc gia


Năm 2010

Số 1. Triển vọng kinh tế thế giới và khả năng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển
Số 2. Phát triển công nghệ trong ngành công nghiệp chế tạo đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2025 của Hàn Quốc
Số 3. Nguồn phế thải nông nghiệp rơm rạ và kinh nghiệm thế giới về xử lý và tận dụng
Số 4. Những công nghệ quan trọng hàng đầu đối với Mỹ từ nay tới năm 2025
Số 5. Kinh nghiệm thế giới về xây dựng đường sắt cao tốc: Bài học chuyển giao công nghệ, đánh giá hiệu quả công nghệ, chi phí, tác động môi trường 
Số 6. Kỷ nguyên đang đến của năng lượng tái tạo
Số 7. Vật liệu Nano: Tiềm năng và hiểm họa
Số 8. Các chiến lược và chính sách của Trung Quốc nhằm thúc đẩy đổi mới giáo dục đại học và đào tạo nhân công tay nghề cao
Số 9. Quản lý thực phẩm biến đổi Gen: Kinh nghiệm của Mỹ, liên minh Châu Âu và Trung Quốc
Số 10. Chính sách thúc đẩy sự hình thành và phát triển doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ: Kinh nghiệm của Trung Quốc
Số 11. Những tiến bộ mới đây trong cải cách hệ thống NC&PT ở một số nước
Số 12. Khai thác và sử dụng đất hiếm hiện nay trên thế giới