Logo_header
BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 25/2015/TT-BKHCN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ VỀ KH&CN VÀ THÔNG TƯ SỐ 26/2015/TT-BKHCN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỐ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP VỀ KH&CN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC SỞ KH&CN
Cập nhật lúc: 24 Tháng Mười Hai 2015 8:54:38 SA

Ngày 26/11/2015, Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với các Sở KH&CN.

 Đối với Thông tư 25/2015/TT-BKHCN, theo quy định tại Khoản 2 Điều 6, thời hạn gửi báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN chậm nhất là ngày 01 tháng 02 của năm kế tiếp (quy định cũ là ngày 28 tháng 02 của năm kế tiếp).

Đối với Thông tư 26/2015/TT-BKHCN, theo quy định tại Khoản 2 Điều 6, thời hạn các Sở Khoa học và Công nghệ gửi báo cáo thống kê tổng hợp đến Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia chậm nhất là ngày 15 tháng 02 của năm kế tiếp (quy định cũ là ngày 10 tháng 3 của năm kế tiếp).

Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với các Sở KH&CN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2016.
File đính kèm - TT25/2015/TT-BKHCN
File đính kèm - TT26/2015/TT-BKHCN


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại