Logo_header
THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CÔNG BỐ VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cập nhật lúc: 03 Tháng Bảy 2015 2:26:59 CH

Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp và nghiêm túc thực hiện quy định công bố và công khai thông tin KH&CN trên các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử theo các Điều 6, 7, 8 và 9 của Nghị định số 11/2014/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6//2014 về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 Thực hiện quy định công bố và công khai thông tin KH&CN


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại