Logo_header

 DỊCH VỤ TRA CỨU VÀ CUNG CẤP TÀI LIỆU

Với nguồn lực thông tin phong phú, đa dạng và đội ngũ cán bộ thông tin chuyên nghiệp, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia thực hiện dịch vụ tra cứu, tìm tin theo yêu cầu của người dùng tin. Kết quả tìm tin có thể là danh mục các tài liệu phù hợp tra cứu từ các CSDL trong nước nước ngoài.

Người dùng tin có thể yêu cầu được sử dụng dịch vụ cung cấp tài liệu toàn văn (Document Delivery Service). Với nguồn tạp chí điện tử và kho dữ liệu quy mô lớn, Bộ phận Tra cứu và chỉ dẫn thuộc Thư viện KH&CN Quốc gia và những đơn vị liên quan khác sẽ đáp ứng yêu cầu của người dùng tin một cách nhanh nhất (như chuyển file qua thư điện tử hoặc gửi file trên CDROM).

Liên hệ:
Phòng Tra cứu chỉ dẫn, Thư viện KH&CN Quốc gia
24 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04-38254991
Fax: 04-39349127

hoặc :  
Trung tâm Phân tích thông tin
24 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04-38262718
Fax: 04-39349127

Quay lại