Logo_header

Đăng ký và cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN)

Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN - International Standard Serial Number) được cấp cho các xuất bản phẩm dạng giấy và điện tử, như: tạp chí định kỳ; tạp chí chuyên khảo; báo; bản tin; ấn phẩm thông tin; niên giám; báo cáo thường niên; kỷ yếu hội nghị, hội thảo; phụ trương, phụ bản của các xuất bản phẩm nhiều kỳ, v.v... nhằm đảm bảo quyền lợi của tổ chức, cá nhân liên quan đến xuất bản phẩm trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế. Các xuất bản phẩm nói trên khi được cấp ISSN có thể coi là đã có “thẻ căn cước” trong “làng” thông tin toàn cầu.

Từ ngày 11/3/2005, Việt Nam chính thức được UNESCO chấp nhận là quốc gia thành viên của Mạng lưới ISSN quốc tế. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được chỉ định là Trung tâm ISSN quốc gia của Việt Nam, trực tiếp tổ chức và thực hiện việc đăng ký và cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện Trung tâm ISSN Việt Nam đã triển khai việc đăng ký và cấp ISSN.

I. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
      - 01 Phiếu đăng ký ISSN;
     - 01 Bản sao Giấy phép xuất bản ấn phẩm xin đăng ký (có chứng nhận sao như bản chính, đóng dấu đỏ của cơ quan xuất bản ấn phẩm);
     - 01 Bản số đầu tiên và 01 bản số cuối cùng của xuất bản phẩm xin đăng ký.
* Thời gian cấp mã số: sau 10 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ ) nếu hồ sơ hợp lệ.

II. Điều kiện khi đăng ký Mã số: Nộp về Văn phòng Đăng ký ISSN 02 bản ngay sau khi mỗi số mới tiếp theo được phát hành:

Để duy trì giá trị sử dụng hợp pháp của Mã số ISSN và để kiểm tra, cập nhật thông tin của Xuất bản phẩm đã đăng ký Mã số ISSN vào cơ sở dữ liệu ISSN quốc tế, các Xuất bản phẩm phải nộp 02 bản về Văn phòng Đăng ký mã số ISSN. Việc giao nộp xuất bản phẩm được thực hiện ngay sau khi mỗi số mới tiếp theo được phát hành cho đến khi Xuất bản phẩm ngừng xuất bản.

III. Thời gian cấp mã số: Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ.

Việc Đăng ký mã số ISSN được tiến hành miễn phí

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Đăng ký ISSN 
Phòng 101 (tầng 1)
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04-39349116. Fax: 04-39349127.
E-mail: hoanghanh@vista.gov.vn

Tải về các tệp tại đây:

- Phiếu đăng ký ISSN (.doc) 

Quay lại