Logo_header

Đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất máy thở trong nước

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 141/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phương án sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Ý biến đổi mặt nạ lặn để dùng làm máy thở CPAP cứu sống bệnh nhân nhiễm virus corona

Sau khi có sự lan truyền thông tin về Isinnova, công ty đổi mới sáng tạo của Ý đã cứu sống các bệnh nhân nhiễm virus corona tại bệnh viện địa phương nhờ van thở in 3D, thì một số...

3 hình thức công bố hợp quy với thức ăn chăn nuôi truyền thống

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy cảnh quan vùng Bắc cực mới được phát hiện gần đây đóng vai trò rất quan...

Khi hầu hết các dải bang bao phủ Greenland (dải băng lớn thứ 2 thế giới ở Bắc Cực, sau dải băng ở Nam cực) đang bị tan ra, các nhà nghiên cứu Trường Đại học Florida State đã tiến...

Nghiên cứu proteomic để xác định các loại thuốc tiềm năng chống SARS-CoV-2

Các nhà khoa học tại trường Đại học California đã nghiên cứu những protein mà virus SARS-CoV-2 sử dụng để liên kết với protein trong phổi và đã xác định được nhiều loại thuốc tiềm...

KHXH&NV: Hơn một thập kỷ tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế

Trong những năm gần đây, mặc dù lĩnh vực KHXH&NV của Việt Nam mới đang ở giai đoạn đầu của quá trình hội nhập về công bố quốc tế và xuất bản học thuật, nhưng các con số thống kê được vẫn rất đáng khích lệ.