Logo_header
Đã tìm thấy 355 kết quả      Trang 1/36   Hiển thị  
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp gốc
03/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
 
76/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
 
04/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 
05/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác...
 
70/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
 
13/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
 
3769/QĐ-BKHCN 28/12/2017 Phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ Phiên bản 1.0
 
3768/QĐ-BKHCN 28/12/2017 Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018
 
2099/QĐ-TTg 27/12/2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
 
3525/QĐ-BKHCN 12/12/2017 Ban hành Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
 
Trang 1 trong 36Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối