Logo_header
Đã tìm thấy 352 kết quả      Trang 1/36   Hiển thị  
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp gốc
3084/QĐ-BKHCN 24/10/2019 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
 
3999/QĐ-BKHCN 27/12/2018 Ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công...
 
15/2018/TT-BKHCN 15/11/2018 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ
 
1285/QĐ-TTg 01/10/2018 Phê duyệt đề án phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 
76/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
 
03/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
 
04/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 
05/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác...
 
13/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
 
3768/QĐ-BKHCN 28/12/2017 Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018
 
Trang 1 trong 36Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối