Logo_header
BoKH&CN
KHCN & Địa phương
 BAN LÃNH ĐẠO CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCHThs. ĐÀO MẠNH THẮNG
Điện thoại: (04)-38262724
Email: 
daothang@vista.gov.vn


PHÓ CỤC TRƯỞNG

 


Ths. VŨ ANH TUẤN
Điện thoại: (04)-38266739
Email:
vuanhtuan@vista.gov.vn


Ths. TRẦN THỊ THU HÀ
Điện thoại: (04)-39349118
Email:
tranthithuha@vista.gov.vn 
Quay lại