Logo_header

 

BAN QUẢN LÝ TIỂU DỰ ÁN FIRST-NASATI

1. Giám đốc Ban quản lý: 

 
   TS. Lê Xuân Định
     Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia
     ĐT: (04)-39341405
     Email: lxdinh@vista.gov.vn

2. Phó Giám đốc:
    Đào Mạnh Thắng
    Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia
     ĐT: (04)-38362724
     Email: daothang@vista.gov.vn

3. Văn phòng
     Cục Thông tin KH&CN quốc gia
     24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
     ĐT: (04)-39364673; Fax: (04)-39364674

4. Điều phối viên
    Cao Minh Kiểm
    ĐT: 04-39364673; 04-39349491; Mob: 0913091936
    Email: kiemcm@vista.gov.vn

5. Chuyên gia đấu thầu
    Phan Thị Thu Hằng
    ĐT: 04-39364673; Mob: 0903458058
    Email: hangpt@vista.gov.vn
Quay lại