Logo_header

 

HỘI THẢO “THỐNG KÊ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP LUẬN QUỐC TẾ”

Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2016

Khách sạn Hoà Bình, 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Mục tiêu của Hội thảo:

- Trao đổi và học tập phương pháp luận quốc tế của OECD và UNESCO trong công tác thống kê đổi mới sáng tạo. Cập nhật những phát triển mới nhất trong phương pháp luận điều tra đổi mới sáng tạo;

- Thảo luận đề ra phương án tối ưu triển khai thống kê đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Các bài trình bày:

1. Phương pháp luận chuẩn cho điều tra đổi mới sáng tạo quốc gia: thực hiện ở các nước đang phát triển / TS Bertrand Tchatchoua, Đại diện Viện Thống kê UNESCO (UIS) tại khu vực, UNESCO Bangkok (Bài trình bày tiếng Anh)

2. Điều tra đổi mới sáng tạo tại Hàn Quốc: Tiến triển và Thách thức / TS. Kawon Cho, Viện Chính sách KH&CN (STEPI), Hàn Quốc (Bài trình bày tiếng Anh)

3. Điều tra đổi mới sáng tạo của Malaysia / TS.  Kamaruhzaman Bin Mat Zin, Giám đốc Trung tâm Thông tin KH&CN Malaysia (MASTIC),MOSTI, Malaysia (Bài trình bày tiếng Anh)

4. Một số thông tin cơ bản về điều tra doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê thực hiện / TS. Phạm Đình Thuý, Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp, Tổng cục Thống kê

5. Hiện trạng điều tra thống kê KH&CN và yêu cầu về điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở Việt Nam / Ths. Đào Mạnh Thắng, Phó cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia

6. Phương án điều tra thử nghiệm thống kê đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở Việt Nam / TS. Hồ Ngọc Luật, BQL Tiểu dự án FIRST-NASATI 


****************************** 

HỘI THẢO “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO”

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2016

Mục tiêu của Hội thảo là cung cấp người dự Hội thảo thông tin về:

- Giới thiệu kinh nghiệm của một số nước trong xây dựng hệ thống CSDL quản lý hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo;

- Giới thiệu kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển một số CSDL quốc gia của Việt Nam;

 

- Trao đổi về định hướng phát triển CSDL quốc gia về KH&CN, đổi mới  sáng tạo cho Việt Nam.

Các bài trình bày:

1. NTIS - Hệ thống thông tin KH&CN Hàn Quốc (NTIS - National Science & Technology Information Service) / TS Ki-Seok Choi, Giám đốc NTIS, Hàn Quốc (Bài trình bày Tiếng Anh)

2. Các hệ thống quản lý KH&CN quốc gia hỗ trợ chu trình nghiên cứu và phát triển ở Nhật Bản (National S&T Management Systems to support R&D cycles in Japan) / TS. Idetaka TAKASUGI, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Thông tin, Cục KH&CN Nhật Bản (JST)

3. Các hệ thống tình báo công nghệ ở Viện Thông tin KH&CN Hàn Quốc: Phát hiện cơ hội công nghệ (TOD) & Hệ thống phân tích cạnh tranh (COMPAS) (COMPAS - Competitive Analysis Services) / TS.  Hyuck Jai Lee, Trung tâm Nghiên cứu Thông tin tương lai, Viện Thông tin KH&CN Hàn Quốc (Bài trình bày: Tiếng Anh)

4. Hiện trạng CSDL QG hiện nay tại VN trong việc phát triển Chính phủ điện tử / Ths. Nguyễn Trọng Khánh, Trưởng Phòng cơ sở hạ tầng thông tin, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông

5. Chia sẻ một số kinh nghiệm xây dựng CSDL quốc gia về tài nguyên môi trường / Ths. Nguyễn Ngọc Vũ, Phó phòng Hệ thống thông tin, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường

6. Chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp xây dựng CSDL quốc gia về KHCN / Ths. Lê Phú Cường, Giám đốc giải pháp và công nghệ chính quyền điện tử, Công ty cổ phần Netnam

7. Xây dựng CSDL về KH&CN: Cơ sở pháp lý và thực tiễn / Ths. Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia

8. Mô hình sơ bộ và cơ chế phối hợp xây dựng và phát triển CSDL quốc gia về KH&CN của Việt Nam / Ths Nguyễn Hồng Hạnh. Giám đốc Trung tâm CSDL quốc gia, Cục Thông tin KH&CN quốc gia.******************************************* 

VIETNAM'S SCIENCE AND TECHNOLOGY 2014
Translation from "Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2014"
Published by NASATI, MOST 


Table of contents (pdf)
Abrreviations and Acronyms (pdf)
Preface (pdf)
Chapter 1. Renovation of State Management in Science and Technology (pdf)
Chapter 2. Scientific Research and Technological Development (R&D) (pdf)
Chapter 3. Science and Technology Performances (pdf)
Chapter 4. Public Awareness of Science and Technology (pdf)
Chapter 5. Science and Technology Awards (pdf)
Conclusions (pdf)
Annex (pdf)

(Download entire book file)
 

********************************


 

HỘI THẢO QUỐC TẾ  “HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ, ĐO LƯỜNG KH&CN VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO”

 

Địa điểm: Khách sạn Melia, 44b Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Thời gian: 24-25/11/2014

Đây là cuộc hội thảo đầu tiên của Dự án FIRST và là một sự kiện truyền thông quan trọng về Tiểu dự án FIRST-NASATI. Mục tiêu của Hội thảo là cung cấp người dự Hội thảo thông tin về:

- Giới thiệu Tiểu dự án FIRST-NASATI;

- Phương pháp luận, kinh nghiệm của thế giới và khu vực về phát triển, tổ chức thực hiện hoạt động trong lĩnh vực thống kê KH&CN, đặc biệt chú ý đến thống kê nghiên cứu và phát triển (NC&PT), thống kê đổi mới sáng tạo của thế giới; giám sát, đánh giá, đo lường hiệu quả của các tổ chức NC&PT trong cả khu vực công lập và tư nhân; lập bản đồ công nghệ và phân tích khoảng cách đổi mới công nghệ; và thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia;

- Hệ thống thống kê KH&CN, hệ thống giám sát và đánh giá để đo lường hiệu quả của các tổ chức NC&PT và lập bản đồ công nghệ và phân tích về đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.

Các bài trình bày: 

1. Giới thiệu Dự án FIRST / ThS. Lương Văn Thắng, Phó Giám đốc Dự án FIRST (file trình bày)

 2. Giới thiệu tiểu dự án FIRST-NASATI / TS. Lê Xuân Định, Giám đốc Tiểu dự án FIRST – NASATI (File toàn văn) (file trình bày)

 3. Giới thiệu báo cáo của OECD và Ngân hàng Thế giới: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ở Việt Nam” / Gang Zhang, Chánh văn phòng, Ban Nghiên cứu và Thống kê quốc gia, Vụ Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp, OECD (file trình bày)

 4. Phương pháp luận và hoạt động thống kê Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo Quốc tế, trường hợp của các quốc gia đang phát triển / Mr. Betrand Tchatchoua, Cố vấn khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Viện Thống kê UNESCO (UIS); Trưởng ban Đánh gia, Hệ thống thông tin, Giám sát và Thống kê, Viện Thống kê UNESCO (file trình bày)

 5. Thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo : Tổng quan / Ông Ari Leppälahti,  Chuyên gia, Cục Thống kê Phần Lan (file trình bày)

 6. Công tác thống kê KH&CN, đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Tổng quan và và định hướng phát triển /  TS. Lê Xuân Định, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; Giám đốc Tiểu dự án FIRST-NASATI (file toàn văn) (File trình bày)

 7. Hệ thống đánh giá các viện nghiên cứu và phát triển của Nhà nước / TS. Dong Hoon Oh,  Technovation Partners Co., Ltd, Hàn Quốc (File trình bày)

 8. Hệ thống theo dõi và đánh giá các tổ chức NC&PT của CHLB Đức /  TS. Michael Braun, Proneos Consulting, CHLB; Chuyên gia tình nguyện thuộc Chương trình Chuyên gia hòa nhập (CIM) tại Việt Nam (File trình bày)

 9. Hiện trạng đánh giá các tổ chức NC&PT của Việt Nam và kế hoạch xây dựng khung theo dõi và đánh giá các tổ chức NC&PT của Việt Nam / Ths Nguyễn Thị Thu Oanh, Phó Viện trưởng Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ (VISTEC) (File trình bày)

10. Xây dựng lộ trình: công cụ quản lý thời gian đưa ra thị trường trong các quy trình đổi mới sáng tạo / GS.TS. Utz Dornberger, Giám đốc Chương trình Thúc đẩy và Đào tạo Doanh nghiệp nhỏ (SEPT) quốc tế của Đại học Leipzig, CHLB Đức (File trình bày)

11. Xây dựng lộ trình công nghệ / Ông William Ralston, Phó chủ tịch Strategy Business Insights (File trình bày)

12. Báo cáo về sự cần thiết của việc xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ ở Việt Nam /Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Cục trưởng, Cục ứng dụng và phát triển công nghệ (SATI), Bộ KH&CN (File trình bày)

13. Hướng tới quản lý quy trình nghiên cứu hiệu quả và vững vàng / Shannen Dan, Trưởng bộ phận bán hàng khu vực Đông Nam Á, Thomson Reuters (File trình bày)


Quay lại