Logo_header
Đầu tư đấu thầu mua sắm công
Năm 2018

Tên gói thầu

Thời gian bắt đầu bán

Thời gian kết thúc bán

Giá gói thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nội dung chính của gói thầu

Mua sắm máy móc, thiết bị năm 2018

26/04/2018

08/05/2018

890.000.000

2 Tháng

Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng

Thuê máy chủ

09/05/2018

16/05/2018

237.600.000

12 Tháng

Thuê máy chủ ảo (cloud)

Cơ sở dữ liệu World eBook Library

19/05/2018

29/05/2018

1.200.000.000

7 Tháng

Mua quyền truy cập Cơ sở dữ liệu World eBook Library

Cơ sở dữ liệu InnovationQ Plus

19/05/2018

29/05/2018

1.933.000.000

7 Tháng

Mua quyền truy cập Cơ sở dữ liệu InnovationQ Plus

Các cơ sở dữ liệu: Derwent Innovation Professional (tên cũ là Thomson Innovation) và InCites

19/05/2018

29/05/2018

1.867.000.000

7 Tháng

Mua quyền truy cập Các cơ sở dữ liệu: Derwent Innovation Professional (tên cũ là Thomson Innovation) và InCites

In tài liệu khoa học và công nghệ năm 2018

05/06/2018

14/06/2018

485.000.000

7 Tháng

Thiết kế, chế bản, in tài liệu

Bản quyền cập nhật, nâng cấp các trang thiết bị và phần mềm thuộc hệ thống bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho VNNOC

22/06/2018

29/06/2018

275.000.000

12 Tháng

Bản quyền cập nhật, nâng cấp các trang thiết bị và phần mềm thuộc hệ thống bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho VNNOC

Mua thiết bị thu nhập luồng và phân tích lưu lượng mạng Qflow

22/06/2018

29/06/2018

868.000.000

3 Tháng

Mua thiết bị thu nhập luồng và phân tích lưu lượng mạng Qflow

Nâng cấp phần mềm Techmart Online

21/08/2018

28/08/2018

400.000.000

30 Ngày

Nâng cấp phần mềm Techmart Online

Mua trang thiết bị, quầy, mô hình, sa bàn cho sàn giao dịch công nghệ

28/08/2018

05/09/2018

770.000.000

30 Ngày

Mua trang thiết bị, quầy, mô hình, sa bàn cho sàn giao dịch công nghệ

Mua thiết bị hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

 

 

15/10/2018

25/10/2018

1.030.000.000

5 Tháng

Mua thiết bị hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

Xây dựng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

15/10/2018

25/10/2018

6.974.000.000

15 Tháng

Xây dựng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus

05/11/2018

26/11/2018

30.000.000.000

12 Tháng

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus

Tư vấn lập thiết kế thi công và tổng dự toán

23/07/2018

13/08/2018

265.000.000

1 Tháng

Tư vấn lập thiết kế thi công và tổng dự toán

Tư vấn quản lý dự án

23/07/2018

13/08/2018

235.000.000

15 Tháng

Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị

15/10/2018

12/11/2018

160.000.000

15 Tháng

Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị

Đầu
 tư đấu thầu mua sắm công
Năm 2017

Tên gói thầu

Thời gian bắt đầu bán

Thời gian kết thúc bán

Giá gói thầu (VNĐ)

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nội dung chính của gói thầu

Xây dựng phần mềm nội bộ Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

13/12/2017

23/12/2017

2.272.319.000

6 tháng

Xây dựng phần mềm nội bộ Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu World eBook Library

04/11/2017

13/11/2017

400.000.000

45 ngày

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu World eBook Library

Bản quyền cập nhật, nâng cấp các trang thiết bị và phần mềm thuộc hệ thống bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho VNNOC

31/07/2017

08/08/2017

275.000.000

12 tháng

Bản quyền cập nhật, nâng cấp các trang thiết bị và phần mềm thuộc hệ thống bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho VNNOC

Nâng cấp phần mềm thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến

21/06/2017

28/06/2017

450.000.000

6 tháng

Nâng cấp phần mềm thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến

Phần mềm nâng cấp hế thống hỗ trợ thông tin khoa học và công nghệ

20/06/2017

30/06/2017

2.647.636.000

4 tháng

Phần mềm nâng cấp hế thống hỗ trợ thông tin khoa học và công nghệ" năm 2017 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu InnovationQ Plus

12/06/2017

27/06/2017

800.000.000

06 tháng

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu InnovationQ Plus

Mua quyền truy cập các cơ sở dữ liệu: Web of Science; Thomson Innovation Analyst; InCites

12/06/2017

27/06/2017

4.200.000.000

06 tháng

Mua quyền truy cập các cơ sở dữ liệu: Web of Science; Thomson Innovation Analyst; InCites

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus

12/06/2017

02/07/2017

30.000.000.000

12 tháng

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus

In tài liệu khoa học và công nghệ năm 2017

28/04/2017

12/05/2017

485.000.000

Từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2017

Thiết kế, chế bản, in tài liệu khoa học và công nghệ phục vụ cho công tác của Cục

Cung cấp tạp chí xuất bản tại Việt Nam

14/02/2017

21/02/2017

350.000.000

11 tháng

Cung cấp tạp chí xuất bản tại Việt Nam

Cung cấp sách nước ngoài in trên giấy

14/02/2017

22/02/2017

421.000.000

11 tháng

Cung cấp sách nước ngoài in trên giấy

Cung cấp tạp chí nước ngoài in trên giấy

14/02/2017

22/02/2017

360.000.000

11 tháng

Cung cấp tạp chí nước ngoài in trên giấy

Cung cấp cơ sở dữ liệu ACS

14/02/2017

25/12/2017

1.050.000.000

11 tháng

Cung cấp cơ sở dữ liệu ACS

Cung cấp cơ sở dữ liệu tạp chí và sách Springer

14/02/2017

25/12/2017

4.250.000.000

11 tháng

Cung cấp cơ sở dữ liệu tạp chí và sách Springer

Cung cấp cơ sở dữ liệu IEEE Xplore (gói ASPP)

14/02/2017

25/02/2017

2.300.000.000

11 tháng

Cung cấp CSDL IEEE Xplore (gói ASPP)

Cung cấp cơ sở dữ liệu Proquest Central

14/02/2017

25/02/2017

1.170.000.000

11 tháng

Cung cấp CSDL Proquest Central

Nâng cấp phần mềm thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến

13/01/2017

20/01/2017

450.000.000

12 tháng

Nâng cấp phần mềm thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến năm 2016 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia