Logo_header

TRUNG TÂM QUẢN LÝ MẠNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 616 - 24 Lý Thường Kiệt - Hà Nội

Điện thoại  +84.4.39365424

Fax            +84.4.39365424

Email : vinaren@vinaren.vn

 

Giám đốc: TS. Nguyễn Hồng Vân

Phòng 617, 24 Lý Thường Kiệt

ĐT: (04)-39349111

Phó Giám đốc: Nguyễn Tuấn Hải

Phòng 616, 24 Lý Thường Kiệt

ĐT: (04)-39365424


   So do

 

Quay lại