Logo_header

TRUNG TÂM CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điện thoại  +84.4.39365424

Fax            +84.4.39365424

Email : vinaren@vinaren.vn

 
Giám đốc: TS. Nguyễn Hồng Vân

Phòng 617, 24 Lý Thường Kiệt

ĐT: (024)-39349111

Phó Giám đốc: Nguyễn Tuấn Hải

Phòng 601, 24 Lý Thường Kiệt

ĐT: (024)-39365424

Phó Giám đốc: Trần Đức Phương

Phòng 601, 24 Lý Thường Kiệt

ĐT: (024)-39365424

Phó Giám đốc: Nguyễn Hồng Hạnh

Phòng 401, 24 Lý Thường Kiệt

ĐT: (024)-39349122

   

 

Quay lại