Logo_header

TRUNG TÂM MẠNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

Địa chỉ: Phòng 616 - 24 Lý Thường Kiệt - Hà Nội

Điện thoại  +84.4.39365424

Fax            +84.4.39365424 

Email : vinaren@vinaren.vn

Sơ đồ kết nối thành viên VinaREN


Bộ KH&CN là cơ quan chủ quản VinaREN. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia là cơ quan thực hiện chức năng tổ chức triển khai và quản lý VinaREN. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia xúc tiến việc xây dựng và phát triển mạng trục VinaREN và kết nối quốc tế, là đầu mối kế hoạch hoạt động chung hàng năm của VinaREN.

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia chịu trách nhiệm quản lý tài sản và kinh phí do Bộ KH&CN cấp theo các qui định hiện hành của pháp luật. Tài sản, trang thiết bị của VinaREN đặt tại các Trung tâm vận hành mạng, các nút (POP) của VinaREN do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc thay mặt Bộ KH&CN quản lý. Việc triển khai, vận hành và khai thác, sử dụng VinaREN được quy định tại Quy chế tạm thời về quản lý, khai thác mạng VinaREN. Do tính chất liên ngành, VinaREN hình thành các tổ chức để chỉ đạo, tư vấn và tổ chức vận hành mạng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra quyết định thành lập các tổ chức sau đây: + Ban chỉ đạo + Ban tư vấn + Ban triển khai các trung tâm vận hành mạng + Các nhóm làm việc của VinaREN với TEIN2/APAN

Bấm vào đây để tải tập tin về máy

 

TRUNG TÂM MẠNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

Giám đốc: TS. Nguyễn Hồng Vân

Phòng 617, 24 Lý Thường Kiệt

ĐT: (04)-39349111

Phó Giám đốc: Nguyễn Tuấn Hải

Phòng 616, 24 Lý Thường Kiệt

ĐT: (04)-39365424

Phó Giám đốc: Trần Đức Phương

Phòng 616, 24 Lý Thường Kiệt

ĐT: (04)-39365424

Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục, Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

Quản lý và phát triển Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN);

- Quản trị và vận hành Trung tâm vận hành mạng quốc gia (VNNOC) và Trung tâm vận hành mạng miền Bắc (NOC-HN ) của VinaREN;
- Tổ chức và thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, đào tạo, hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực mạng tiên tiến.


·         Giới thiệu về mạng VinaREN
·         Tài liệu pháp lý
·         Quy chế văn bản
·         Ban Tư vấn
·         Đơn vị chủ quản
·         Cơ quan Quản lý
·         Ban Chỉ đạo
·         Ban Tư vấn
·         Ban Triển khai
·         Thành viên
·         Các liên kết khác


Quay lại