Logo_header
Thông tin quản lý chỉ đạo điều hành
BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 3999/QĐ-BKHCN TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1285/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN NGUỒN TIN KH&CN PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Cập nhật lúc: 11:26 07/01/19
BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 15/2018/TT-BKHCN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cập nhật lúc: 11:21 07/01/19
BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030
Cập nhật lúc: 08:53 19/10/18
BAN HÀNH THÔNG TƯ 03/2018/TT-BKHCN (THAY THẾ THÔNG TƯ 14/2015/TT-BKHCN BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH KH&CN) VÀ THÔNG TƯ 04/2018/TT-BKHCN
Cập nhật lúc: 14:24 06/07/18
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
Cập nhật lúc: 10:48 02/03/18
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN QUỐC KHÁNH TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cập nhật lúc: 16:58 18/01/18
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN TOÀN QUỐC NĂM 2016
Cập nhật lúc: 14:05 11/12/17
Thực hiện Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ và Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối