Logo_header
Thông tin quản lý chỉ đạo điều hành
BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030
Cập nhật lúc: 08:53 19/10/18
BAN HÀNH THÔNG TƯ 03/2018/TT-BKHCN (THAY THẾ THÔNG TƯ 14/2015/TT-BKHCN BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH KH&CN) VÀ THÔNG TƯ 04/2018/TT-BKHCN
Cập nhật lúc: 14:24 06/07/18
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
Cập nhật lúc: 10:48 02/03/18
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN QUỐC KHÁNH TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cập nhật lúc: 16:58 18/01/18
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN TOÀN QUỐC NĂM 2016
Cập nhật lúc: 14:05 11/12/17
Thực hiện Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ và Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN
TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN THU THẬP, ĐĂNG KÝ, LƯU GIỮ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ KH&CN TRÊN TOÀN QUỐC
Cập nhật lúc: 17:16 08/11/17
Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN trên toàn quốc, ngày 07/11/2017, Cục Thông tin KH&CN quốc gia ban hành các Công văn: Công văn số 722/TTKHCN gửi các Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN cấp tỉnh; Công văn 720/TTKHCN gửi các tổ chức đầu mối thông tin KH&CN tại các Bộ, ngành.
THÔNG BÁO MỞ LỚP TẬP HUẤN "NGHIỆP VỤ THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ" TẠI LÂM ĐỒNG
Cập nhật lúc: 14:55 04/08/17
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học và công nghệ năm 2017, Trường Quản lý khoa học và công nghệ phối hợp với Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức lớp tập huấn “Nghiệp vụ Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ” từ ngày 22-25/8/2017

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối