Logo_header
Thông tin quản lý chỉ đạo điều hành
Quyết định số 3084/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
Cập nhật lúc: 16:27 24/10/19
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.
BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 3999/QĐ-BKHCN TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1285/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN NGUỒN TIN KH&CN PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Cập nhật lúc: 11:26 07/01/19
BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 15/2018/TT-BKHCN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cập nhật lúc: 11:21 07/01/19
BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030
Cập nhật lúc: 08:53 19/10/18
BAN HÀNH THÔNG TƯ 03/2018/TT-BKHCN (THAY THẾ THÔNG TƯ 14/2015/TT-BKHCN BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH KH&CN) VÀ THÔNG TƯ 04/2018/TT-BKHCN
Cập nhật lúc: 14:24 06/07/18
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
Cập nhật lúc: 10:48 02/03/18
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN QUỐC KHÁNH TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cập nhật lúc: 16:58 18/01/18

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối