Logo_header

Đăng ký và cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN)

Mã số ISSN (ISSN - International Standard Serial Number) là chỉ số định dạng duy nhất trên thế giới được gán cho mỗi tên xuất bản phẩm nhiều kỳ (XBPNK) cả dạng giấy và điện tử không phân biệt vật mang tin, ngôn ngữ, lĩnh vực. Đây là một tiêu chuẩn mà các xuất bản phẩm nhiều kỳ cần phải có để phân biệt với các loại hình tài liệu khác (như sách). Nhờ có mã số ISSN, mỗi XBPNK có thể được xác định một cách chính xác và dễ dàng, góp phần thúc đẩy việc lưu trữ, mô tả thư mục, thông tin thư viện cũng như việc trao đổi, phổ biến rộng rãi thông tin trên toàn cầu. Mã số ISSN được cấp cho các xuất bản phẩm dạng giấy và điện tử, như: tạp chí định kỳ; tạp chí chuyên khảo; báo; bản tin; ấn phẩm thông tin; niên giám; báo cáo thường niên; kỷ yếu hội nghị, hội thảo; phụ trương, phụ bản của các xuất bản phẩm nhiều kỳ, ... nhằm đảm bảo quyền lợi của tổ chức, cá nhân liên quan đến xuất bản phẩm trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế. Các xuất bản phẩm nói trên khi được cấp ISSN có thể coi là đã có “thẻ căn cước” trong “làng” thông tin toàn cầu. Việc đăng ký mã số ISSN được thực hiện trên sự tự nguyện, đồng thuận của cơ quan xuất bản phẩm nhiều kỳ.


Từ ngày 11/3/2005, Việt Nam chính thức được UNESCO chấp nhận là quốc gia thành viên của Mạng lưới ISSN quốc tế. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được chỉ định là Trung tâm ISSN quốc gia của Việt Nam, trực tiếp tổ chức và thực hiện việc đăng ký và cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện Trung tâm ISSN Việt Nam đã triển khai việc đăng ký và cấp ISSN. 

I. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
     - 01 
Phiếu đăng ký ISSN (tải tại đây);
     - 01 Bản sao Giấy phép xuất bản ấn phẩm xin đăng ký mã số;

- 01 số đầu tiên hoặc bản sao số đầu tiên và 01 số hiện tại.

II. Thời gian cấp mã số: Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ.\

III. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký mã số ISSN:  Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. Địa chỉ nhận hồ sơ: Bộ phận đăng ký mã số ISSN, Phòng Quản lý Thông tin, thống kê KH&CN. Phòng 308, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia. Số 24 Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 

IV. Lệ phí: không

V.  Địa chỉ tra cứu thông tin mã số ISSN tại link dưới đây:
 https://portal.issn.org/


 Lưu ý khi đăng ký Mã số:

Sau khi đăng ký Mã số ISSN, nếu Xuất bản phẩm có bất kỳ sự thay đổi nào về: tên xuất bản phẩm, ngôn ngữ xuất bản, địa chỉ tên miền (đối với XBPNK online), sát nhập với xuất bản phẩm khác, đình bản, tạm dừng xuất bản……cơ quan xuất bản phải thông báo bằng văn bản đến Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia để cập nhật thông tin của Xuất bản phẩm vào CSDL ISSN quốc tế.


Địa chỉ liên hệ:

Phòng Quản lý Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ 
Phòng 308 (tầng 3)
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04-39349116. Fax: 04-39349127. 
E-mail: 
quanly@vista.gov.vn

 

 

Quay lại