Logo_header
KHCN & Địa phương

Nhằm thiết thực phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo, năm 2008, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (nay là Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia) đã đưa dịch vụ “Bạn đọc đặc biệt” vào phục vụ ở quy mô toàn quốc và được đông đảo các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy đánh giá cao. 

Từ 01/01/2009, Dịch vụ này đã được tăng cường và bổ sung nhiều sản phẩm mới có chất lượng cao. Phí  đăng ký sử dụng và khai thác dịch vụ  này cũng như gia hạn thời gian sử dụng kể từ ngày 01/01/2012 là 500.000 VNĐ/năm.

   Do hiện tại số lượng người truy cập vào hệ thống đã tăng nhanh đột biến, hơn thế nữa nhiều người sử dụng dịch vụ đã quên không ngắt kết nối sau khi kết thúc truy cập, làm ảnh hưởng đến hệ thống, làm ảnh hưởng đến đa số nguời dùng. Để khắc phục hiện tượng này, từ ngày 15/3/2010 chúng tôi áp dụng việc hạn chế thời gian cho mỗi phiên truy cập ở mức độ 90 phút/phiên. Quá thời gian đó hệ thống sẽ tự động ngắt kết nối. Vậy chúng tôi xin thông báo cho toàn quý bạn đọc biết. 

Hướng dẫn kỹ thuật cơ bản truy cập dịch vụ và khai thác dữ liệu
Mẫu đăng ký đăng ký tham gia dịch vụ: 
file .doc 

 

Địa chỉ đăng ký sử dụng dịch vụ

Phòng đọc sách thư viện. ĐT: 04-39349928
Email: 
thutt@vista.gov.vnbandoc@vista.gov.vn
Truy cập Dịch vụ bạn đọc đặc biệt tại địa chỉ:
http://db.vista.gov.vn

Quay lại