Logo_header

Nhằm thiết thực phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã đưa dịch vụ “Bạn đọc đặc biệt” vào phục vụ ở quy mô toàn quốc và được đông đảo các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy đánh giá cao. Phí đăng ký sử dụng và khai thác dịch vụ như sau:
- Gói dịch vụ dành cho sinh viên : STD, KQNC (50.000 đ/năm/sinh viên)
- Gói dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh : STD, KQNC, ProQuest Central (100.000 đ/năm/account)
- Gói dành cho cán bộ nghiên cứu : Mọi CSDL trừ ScienceDirect (300.000 đ/năm/account)
- Gói đặc biệt : Mọi CSDL bao gồm cả ScienceDirect (500.000 đ/năm/account)


Hướng dẫn kỹ thuật cơ bản truy cập dịch vụ và khai thác dữ liệu

Mẫu đăng ký đăng ký tham gia dịch vụ: file .doc  (file đính kèm theo)

Địa chỉ đăng ký và hỗ trợ sử dụng dịch vụ

Phòng Công tác bạn đọc. ĐT: 04-39349928

Email: bandoc@vista.gov.vn

Truy cập Dịch vụ bạn đọc đặc biệt tại địa chỉ: http://db.vista.gov.vn

Quay lại