Logo_header
KHCN & Địa phương
· Kho sách

Kho sách của Thư viện hiện có hơn 350.000 cuốn sách, trong đó sách tiếng Việt chiếm 10%, sách ngôn ngữ gốc Slavơ chiếm 30%, sách ngôn ngữ gốc Latinh chiếm 60%.
Về môn loại, 32% vốn sách của Thư viện thuộc các ngành khoa học cơ bản, 45% thuộc các ngành KH&CN, 23% thuộc các ngành nông, lâm, ngư nghiệp, y tế, kinh tế, quản lý, thông tin học và thư viện học.
Thư viện có một kho tài liệu tra cứu quý, với hơn 17.000 sách chuyên khảo gồm nhiều loại hình từ bách khoa toàn thư, cẩm nang, sổ tay tra cứu, đến các từ điển chuyên ngành, tạp chí tóm tắt, trong đó có các tài liệu tra cứu rất nổi tiếng và quý hiếm ở Việt Nam như bộ Chemical Abstracts (Thư viện có trọn bộ từ năm 1907 tới nay).

· Kho Tạp chí
- Kho tạp chí lưu giữ và bảo quản gần 7000 tên tạp chí và ấn phẩm kế tiếp gồm 5. 695 tên tạp chí gốc Latin (chủ yếu là tiếng Anh và tiếng Pháp), 830 tên tạp chí tiếng Nga và 350 tên tạp chí tiếng Việt, gần đây có bổ sung gần 50 tên tạp chí tiếng Trung Quốc, trong đó có hơn 1000 tên thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, KH&CN, khoa học kinh tế được bổ sung thuờng xuyên.
- Bên cạnh nguồn tạp chí dưới dạng giấy, còn có một kho tài liệu dưới dạng vi phim với hơn 1000 tên tạp chí tiếng Anh, Pháp thuộc các chuyên ngành khoa học kỹ thuật. Ngoài ra có gần 1000 tài liệu về Đông Dương thời Pháp thuộc dưới dạng vi phim, thuộc các ngành: Địa lý, địa chính, sinh học, nông nghiệp, xây dựng … Những tạp chí khoa học và công nghệ các Tỉnh, Thành trong phạm vi cả nước, những bài tạp chí dưới dạng tờ rời, những số tạp chí lẻ cũng được lưu giữ tại đây.

Hệ thống tra cứu

Hệ thống tra cứu của Thư viện gồm các mục lục truyền thống và các Cơ sở dữ liệu (CSDL).
Bên cạnh các phương thức phục vụ truyền thống, Thư viện còn xây dựng và phát triển THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ, tích hợp các dịch vụ thư viện vào một hệ thống thống nhất nhằm phục vụ bạn đọc ngày một tốt hơn. Thông qua CỔNG Z39.50, bạn đọc không chỉ tìm được những tài liệu có tại Thư viện mà còn với tới được các nguồn thông tin của các thư viện khác trong nước cũng như các thư viện lớn trên thế giới. Ngoài ra, bạn đọc còn có thể tìm tài liệu, thông tin và các số liệu qua các bách khoa toàn thư, niên giám, từ điển, sổ tay tra cứu, thư mục tại phòng tra cứu và các CSDL do Trung tâm tạo lập và được kết nối bằng mạng máy tính và kết nối với mạng Internet.

 

Hệ thống các phòng đọc

1. Phòng Đọc Sách: Gồm các phòng:
· Phòng Đọc Sách Kho Chính: Tại đây, bạn đọc có thể đọc được các lạo sách nhập về Thư viện từ năm 1995 trở về trước. Khi muốn đọc sách, bạn đọc điền vào phiếu yêu cầu, thủ thư sẽ lấy sách phục vụ theo yêu cầu của bạn đọc.
Tầng 2, nhà 26 Lý Thường Kiệt
Tel: (84. 4) 9349928 - Fax: (84. 4) 9349127
Email:pkchung@vista.gov.vn

· Phòng Đọc Sách Kho Mở: Sách được sắp xếp trong kho mở theo các chủ đề khoa học, không phân biệt cỡ sách và ngôn ngữ. Tại đây bạn đọc có thể tự chọn, đọc các loại sách nhập về Thư viện từ năm 1996 đến nay
Phòng 517, 24 Lý Thường Kiệt
Tel: (84. 4) 9342944 - Fax: (84. 4) 9349127
Email: thutt@vista.gov.vn

· Phòng Đọc Sách Tra Cứu: Bao gồm sách tra cứu của tất cả các ngành, các loại từ điển, bách khoa toàn thư. Sách được xếp dưới dạng kho mở tự chọn, theo chủ đề không phân biệt khổ, cỡ và ngôn ngữ.
Tầng 2, nhà 26 Lý Thường Kiệt
Tel: (84. 4) 8249873 - Fax: (84 .4) 9349127


2. Phòng Đọc Tạp Chí:
·
. Phòng Đọc Tạp Chí Tra Cứu (tầng 2, nhà 26 Lý Thường Kiệt): Bao gồm tạp chí tra cứu của tất cả các ngành.Tài liệu được xếp dưới dạng kho mở tự chọn theo chủ đề.
· Phòng Đọc Tạp Chí (nhà 26 Lý Thường Kiệt, tầng 1- sân sau): Tầng 1 vừa là phòng đọc, vừa là kho mở giới thiệu hơn 600 tên tạp chí của bốn năm gần nhất. Các số tạp chí các năm trước được phục vụ theo phiếu yêu cầu của bạn đọc.
Tại phòng đọc tạp chí, bạn đọc có thể đọc các tài liệu dưới dạng vi phim. Việc phục vụ bạn đọc tài liệu dưới dạng vi phim cũng giống như phục vụ tài liệu in trên giấy.

Địa chỉ liên hệ: Phòng đọc tạp chí - 26 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Điện thoại: 04.9348927 – Fax: (84. 4) 9349127

. Phòng Catalog Công nghiệp
Catalog Công nghiệp là loại tài liệu chuyên dạng , chứa các thông tin về sản phẩm mới, nhằm thúc đẩy sự phát triển tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động. Kho này còn có dạng tài liệu rời- tin tức khoa học, là loại hình thông tin nhanh gồm: các bản tin khoa học kỹ thuật trong nước và nước ngoài, chương trình của các tổ chức quốc tế, các quảng cáo…
Phòng Catalog Công nghiệp phục vụ tài liệu dưới dạng vi phim và trên giấy, hiện lưu giữ khoảng 52.000 bản vi phim. Bạn đọc có thể tham khảo các ấn phẩm ( máy và thiết bị) với các thông số kỹ thuật thuộc hơn 20 lĩnh vực khác nhau của ngành chế tạo máy. Bạn đọc cũng có thể biết được sự hoạt động, tiềm năng, trụ sở và các thông tin liên quan đến nhiều công ty trên thế giới…

Tầng 2 , nhà 26 Lý Thường Kiệt
Tel: (84. 4) 8249873 - Fax: (84. 4) 9349127

 

3. Phòng tra cứu và cung cấp tài liệu điện tử
Bạn đọc có thể truy cập và tra cứu qua các CSDL thư mục trên CD-ROM, trên DVD, như Chemical Abstracts, PASCAL, FRANCIS, IEEE/IEL, VENDOR CATALOG,… các CSDL trực tuyến như CSA, ACM. Bạn đọc cũng có thể truy cập và đọc các tài liệu điện tử toàn văn qua các CSDL on-line như EBSCO, ScienceDirect, Synergy Blackwell với hàng chục nghìn tên tạp chí điện tử nổi tiếng thế giới (Thư viện đã mua bản quyền khai thác), bạn đọc cũng có thể khai thác các nguồn tin nội sinh trên mạng VISTA hay tìm tin trên Internet.

Phòng 508, 24 Lý Thường Kiệt
Tel: (84.4) 8254991-Fax: (84.4) 93491274. Phòng đọc các kết quả nghiên cứu

Theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 15/8/2004 của Chính phủ về hoạt động Thông tin khoa học và công nghệ, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia nay là Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia là cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký, lưu giữ và phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Tại phòng đọc các kết quả nghiên cứu lưu giữ các báo cáo kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ từ cấp cơ sở, cấp Bộ, tỉnh đến cấp Nhà nước được thực hiện trên phạm vi cả nước.
Diện bao quát đề tài của các báo cáo rất phong phú, bao gồm: Khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn. Đặc biệt, có một số lượng lớn các báo cáo kết quả nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học ưu tiên như: nông-lâm-ngư nghiệp, y tế, công nghệ thông tin, kinh tế, giáo dục,v.v...có khả năng triển khai thành các công nghệ để áp dụng vào thực tế.
Tại phòng đọc các kết quả nghiên cứu bạn đọc có thể đọc tại chỗ các báo cáo kết quả nghiên cứu, tìm tin thư mục trong CSDL kết quả nghiên cứu trên mạng VISTA, sao chụp báo cáo kết quả nghiên cứu, bao gói và nhận chuyển giao CSDL thư mục và toàn văn kết quả nghiên cứu theo yêu cầu

Phòng 501, 24 Lý Thường Kiệt
Tel: (84. 4) 3.9342944 - Fax: (84. 4) 3.9349127

 

Chính sách phát triển nguồn tin

Thư viện KH&CN QG (sau đây gọi tắt là Thư viện) có chức năng thu thập, lưu giữ, bảo quản, quản lý các nguồn tin KH&CN trong và ngoài nước nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của đông đảo nguời dùng tin trong các lĩnh vực quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, sản xuất - kinh doanh thuộc mọi ngành kinh tế của đất nước. Trên cơ sở các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển KH&CN như Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị (khoá IV), Nghị quyết TW2 (khoá VIII) về “Định hướng chiến lược phát triển KH&CN trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá...”, “Luật Khoa học và Công nghệ (có hiệu lực từ ngày 1/1/2001)”, “Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2010”, “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010”, “Chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp” nên diện đề tài bổ sung tài liệu của Thư viện đã thường xuyên được xem xét và điều chỉnh để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới. Trọng tâm chính trong chính sách phát triển nguồn tin của Thư viện là bổ sung các loại sách, tạp chí trong nước thuộc tất cả các lĩnh vực KH&CN, đồng thời bổ sung có lựa chọn các sách, tạp chí, cơ sở dữ liệu về KH&CN của các nước có nền KH&CN tiên tiến trên thế giới, phù hợp với điều kiện và thực tiễn Việt Nam, trong đó chú trọng đến các lĩnh vực ưu tiên chính như sau:
· Công nghệ thông tin,
· Công nghệ sinh học,
· Công nghệ vật liệu mới-công nghệ nano,
· Công nghệ tự động hoá,
· Công nghệ chế tạo máy,
· Công nghệ năng lượng mới,
· Công nghệ biển, công nghệ môi trường.
Về loại hình tài liệu: Do tác động to lớn của công nghệ thông tin tới lĩnh vực in ấn, xuất bản và để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng tin, ngoài các dạng tài liệu in trên giấy, Thư viện còn bổ sung các loại tài liệu dưới mọi dạng vật mang tin khác nhu trên vi phim, trên đĩa CD-ROM, DVD và các tài liệu trực tuyến (On-Line).
Về cơ cấu tài liệu: 2/3 kinh phí bổ sung tài liệu hàng năm được dùng để mua tạp chí và các ấn phẩm tiếp tục, 1/3 còn lại dùng để mua sách và các dạng tài liệu khác.
Về ngôn ngữ: Các ngôn ngữ được chú trọng khi bổ sung tài liệu là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc. Tài liệu thuộc các ngôn ngữ khác như tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha cũng có thể được xem xét bổ sung khi cần thiết.
Do nguồn kinh phí dành cho mua tài liệu còn hạn chế, Thư viện đã tăng cường quan hệ trao đổi tài liệu với các Thư viện và các Trung tâm thông tin lớn trên thế giới. Hiện tại, Thư viện có quan hệ trao đổi tài liệu với hơn 60 cơ sở từ châu á, châu Âu, châu Mỹ và châu úc. Từ những cơ sở này, hàng năm Thư viện đã nhận được trên 300 đầu tên tạp chí và hàng nghìn cuốn sách có giá trị.
Quay lại