Logo_header

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA CỤC THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIA
(TảiFile đính kèm tại đây)


PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ KHẢ NĂNG CHIA SẺ VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2018 TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN, THỐNG KÊ KH&CN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG ĐẦU MỐI THÔNG TIN TẠI CÁC BỘ, NGÀNH 

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2018 TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN, THỐNG KÊ KH&CN CHO CÁC SỞ KH&CN


CÔNG VĂN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP
VỀ KH&CN


CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 25/2015/TT-BKHCN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ VỀ KH&CN VÀ THÔNG TƯ SỐ 26/2015/TT-BKHCN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỐ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP VỀ KH&CN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC SỞ KH&CN


THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở ĐỊA PHƯƠNG
(Tài file tại đây)


THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CÔNG BỐ VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(tải file tại đây)

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ thông tin, thống...

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin, thống kê KH&CN năm 2018 đã được Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, ngày 09/11/2018, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ thông tin, thống kê KH&CN' tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tham...

Đại học Giao thông Vận tải sẽ đầu tư phòng thí nghiệm trọng điểm và xây dựng thêm các nhóm nghiên...

Thông tin trên được PGS. TS. Nguyễn Ngọc Long, Hiệu trưởng Trường đại học GTVT công bố tại Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXI diễn ra ngày 13/11/2018, nhằm tổng kết, đánh giá...

Phát triển công nghệ điện thoại di động để phát hiện HIV

Việc kiểm soát virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV), một rối loạn tự miễn làm tê liệt hệ miễn dịch bằng cách tấn công các tế bào khỏe mạnh, vẫn là thách thức toàn cầu to lớn...

Khai thác và phát triển nguồn gen giống quế Thanh Hóa (Cinnamomum cassia) có năng suất và chất lượng...

Quế (Cinnamomun cassia) là cây bản địa, đa tác dụng của Việt Nam, vỏ Quế từ rất lâu đời đã được sử dụng như một trong những loại gia vị và vị thuốc quý (Hải Thượng Lãn Ông, Đỗ Tất...

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network - Ann) trong tính toán lựa chọn...

Thực tế cho thấy kinh tế càng phát triển thì lượng chất thải xả ra môi trường ngày càng lớn. Các chất thải này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tài nguyên nước ở khu vực xả thải,...

Nghiên cứu ảnh hưởng của amiăng trắng đến sức khỏe người lao động trong ngành sản xuất tấm lợp và đề...

Amiăng là tên thương mại chung của hai nhóm sợi khoáng: Amphibole và cerpentine. Nhóm sợi khoáng amphibole là hợp chất silicat có chứa sắt, chịu axit, có cấu tạo mạch thẳng, hình...

Hoạt động giáo dục và đào tạo khởi nghiệp ở Israel

Khởi nghiệp đóng vai trò không nhỏ trong kỳ tích kinh tế Israel, tăng 50 lần trong vòng 60 năm. Lịch sử Israel là quốc gia đã trải qua những cuộc lạm phát trì trệ, từ vùng...