Logo_header

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA CỤC THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIA
(TảiFile đính kèm tại đây)


PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ KHẢ NĂNG CHIA SẺ VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2018 TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN, THỐNG KÊ KH&CN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG ĐẦU MỐI THÔNG TIN TẠI CÁC BỘ, NGÀNH 

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2018 TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN, THỐNG KÊ KH&CN CHO CÁC SỞ KH&CN


CÔNG VĂN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP
VỀ KH&CN


CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 25/2015/TT-BKHCN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ VỀ KH&CN VÀ THÔNG TƯ SỐ 26/2015/TT-BKHCN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỐ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP VỀ KH&CN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC SỞ KH&CN


THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở ĐỊA PHƯƠNG
(Tài file tại đây)


THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CÔNG BỐ VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(tải file tại đây)

BoKH&CN
KHCN & Địa phương

Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu

Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và nghiên cứu giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu của Liên bang Áo nhằm cam kết mở rộng hợp tác về KH&CN trong các lĩnh vực hai Bên quan tâm, ngoài các lĩnh vực đã hợp tác thời gian qua như an ninh mạng, nông nghiệp và y tế. Ngày 15/10/2018,...

Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học nữ Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Tại cuộc gặp gỡ báo chí vào chiều 15/10/2018 tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam cho biết, Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học nữ Khu vực Châu Á -...

Mô hình học máy ghi lại các thay đổi rất nhỏ trên nét mặt

Các nhà nghiên cứu của MIT Media Lab đã phát triển một mô hình học máy giúp máy tính tiến gần hơn đến việc diễn giải cảm xúc của chúng ta một cách tự nhiên như con người. Mô hình...

Một giải pháp để cải thiện chất lượng đất: phủ thực vật

Một nghiên cứu, được công bố trên Geoderma và Date in Brief, được tiến hành bởi Đại học Bách khoa Madrid (UPM) và Viện Nghiên cứu Quốc gia và Công nghệ Thực phẩm và Nông nghiệp...

Dấu chân đầu tiên của động vật trên trái đất?

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1969, Neil Armstrong đặt dấu chân đầu tiên lên mặt trăng, ghi dấu cột mốc quan trọng của lịch sử loài người. Tuy nhiên sự kiện lịch sử này cũng gợi cho các...

Phát hiện mới có thể giúp ngăn ngừa sinh non

Nghiên cứu mới của nhóm chuyên gia Trường Đại học Connecticut đã trình bày một giả thuyết nhằm giải thích cơ chế nguyên nhân kết quả gây sinh non. Nghiên cứu đã đề xuất một loại...

Giáo dục và đào tạo khởi nghiệp trong khu vực EU

Làn sóng văn hóa khởi nghiệp đang trở nên lớn mạnh ở Liên minh châu Âu (EU), tạo doanh thu hàng trăm tỷ euro cho lục địa già. Báo cáo Khởi nghiệp châu Âu mới đây thu thập dữ liệu...